top of page

Privacyverklaring

Een privacy beleid/-overeenkomst is wettelijk verplicht als u persoonlijke gegevens verzamelt over uw sitebezoekers. Pas de details van uw beleid aan zodat deze overeenkomen met de geldende stappen om de informatie van uw gebruikers te beschermen.

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 25 maart 2021

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Dit privacybeleid is tot stand gekomen met behulp van de privacybeleidgenerator .

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden worden gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

 • Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze service of delen van onze service.

 • Bedrijf (in deze overeenkomst "het bedrijf", "wij", "ons" of "onze" genoemd) verwijst naar HE-Technsiche-Installatie, HE-Technsiche-Installatie.

 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiel apparaat of enig ander apparaat worden geplaatst en die onder meer de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten.

 • Land verwijst naar: Nederland

 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

 • Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

 • Service verwijst naar de website.

 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die door het bedrijf worden ingezet om de service te faciliteren, de service namens het bedrijf te verlenen, services met betrekking tot de service uit te voeren of om het bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de service wordt gebruikt.

 • Sociale-mediaservice van derden verwijst naar elke website of elke sociale netwerkwebsite waarmee een gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de service te gebruiken.

 • Gebruiksgegevens verwijst naar automatisch verzamelde gegevens, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

 • Website verwijst naar HE-Technsiche-Installatie, toegankelijk via HE-Technsiche-Installatie.com

 • U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf, of een andere juridische entiteit namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, zoals van toepassing.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Telefoonnummer

 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld tijdens het gebruik van de Service.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocol-adres van uw apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd doorgebracht op die pagina's, uniek apparaat ID's en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de Service opent via of via een mobiel apparaat, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele telefoon. besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u de service opent via of via een mobiel apparaat.

bottom of page